Biesboschkerk liturgie 12 dec 10.00u

D.V. 12 december is de derde adventszondag; de prediking is uit het Johannesevangelie; tekst is Johannes 1:1a: “In het begin was het Woord.”

In deze eredienst gaat voor de eigen wijk-predikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   33 : 1
PSALM   33 : 2 en 3
PSALM   95 : 4
LOFZANG VAN MARIA : 1 en 3
PSALM  103 : 10
PSALM   56 : 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Spreuken 8 : 22 – 31
N.T.:  Johannes 1 : 1 – 12
Tekst: Johannes 1 : 1

AANVANGSTEKST: Hebreeën 1 : 1
“Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu tot ons gesproken door de Zoon.”