Biesboschkerk liturgie 11 sept 18.00u

D.V. zondag 11 september ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag.
In de avonddienst die in het teken staat van dankzegging is de tekst uit Psalm 119 vers 65a: “U bent goed voor Uw dienaar geweest, Heere”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    9 : 1 en 2
PSALM    9 : 9, 10 en 11
TIEN GEBODEN : 9
PSALM  119 : 33, 34 en 36
PSALM  145 : 3
PSALM  135 : 2 en 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 119 : 65 – 72
N.T.:  Romeinen 8 : 28 – 30
Tekst: Psalm 119 : 65a

AANVANGSTEKST: Psalm 13 : 6b
“Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest.”