Biesboschkerk liturgie 11 juli 10.00u

D.V. zondagmorgen 11 juli lezen we verder in de Galatenbrief; tekst is 1:11: “Ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  133 : 1
PSALM  133 : 2 en 3
PSALM   65 : 2
PSALM  131 : 1, 2 en 3
PSALM   40 : 5
PSALM   68 : 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 16 : 1 – 4
N.T.:  Galaten 1 : 10 – 24
Tekst: Galaten 1 : 11

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 2:9
“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen¬hart is opgekomen – dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.”