Biesboschkerk liturgie 11 feb 18u

D.V. zondag 11 februari is in de avonddienst de verkondiging uit ‘Het Heilig Evangelie’ naar de beschrijving van Johannes.
In deze eredienst is de nabetrachting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Onze pastoraal werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers hoopt in deze dienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 36: 2, 3
Votum en groet
Psalm 139: 1, 14
Geloofsbelijdenis
Psalm 2: 7
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 16-30 en 39-42
Dienst der offeranden
Psalm 119: 25, 86
Prediking
Psalm 89: 7
Gebed
Psalm 31: 5, 15
Zegen