Biesboschkerk liturgie 10 sept 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de verkondiging uit: Psalm 143 en Spreuken 3.
In deze eredienst is de nabetrachting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 25: 1, 2
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 3, 14
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 86: 6
Gebed
Schriftlezing: Psalm 143 en Spreuken 3: 1-6
Zingen: Psalm 143: 8, 9, 10
Verkondiging
Psalm 143: 11, 12
Gebed
Psalm 89: 7, 8
Zegen