Biesboschkerk liturgie 10 jan 10.00u

D.V. zondag 10 januari is in de morgendienst de tekst van de preek Lukas 3 : 16, waar Johannes zegt: “Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”

Voorganger in deze eredienst is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM..119 : 9
PSALM..119 : 47
PSALM….34 : 11
PSALM….18 : 3
PSALM….80 : 11
PSALM….89 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 4 : 2 – 6
N.T.:  Lukas 3 : 7 – 18
Tekst: Lukas 3 : 16b

AANVANGSTEKST: Maleachi 3 : 2
“Wie zal de dag van Gods komst verdragen? Want Hij is als het vuur van een goudsmid.”