Biesboschkerk liturgie 10 apr 18.00u

D.V. zondagavond 10 april, de zevende lijdenszondag, staan we stil bij Zondag 44, waarin de behandeling van de Tien Geboden wordt afgerond.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  131 : 1 en 2
PSALM  131 : 3 en 4
PSALM   86 : 6
PSALM  139 : 1 en 14
PSALM  119 : 48 en 83
PSALM   25 : 6 en 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 3 : 1 – 7
N.T.:  Jacobus 1 : 12 – 18
Tekst: Heid.Cat. Zondag 44

AANVANGSTEKST: Romeinen 7 : 22
“Naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.”