Biesboschkerk liturgie 1 jan 10u

D.V. Nieuwjaarsmorgen komt de tekst voor de prediking uit het Bijbelboek De Openbaring van Johannes’
In deze eredienst hoopt voor te gaan onze pastoraal werker ds. M.A. van den Berg.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 90: 8, 9
Votum en groet
Psalm 32: 3, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 75: 1
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21
Inzameling der gaven
Psalm 31: 12, 15, 19
Prediking
Psalm 84: 3, 4
Gebed
Psalm 68: 10
Zegen