Biesboschkerk liturgie 1 aug 18.00u

D.V. zondagavond 1 augustus is de voorganger in de eredienst, onze oud-ouderling, proponent P. Bijl uit Papendrecht.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 150: 1 
Votum 
Psalm 150: 2 
Geloofsbelijdenis
Psalm 150: 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 44 / Rom. 8: 31-39
Psalm 77: 5
Woordverkondiging
Psalm 77: 6 en 7
Dankgebed / voorbede
Psalm 146: 3
Zegen