Biesboschkerk 2e Paasdag 09.30u

D.V. maandag 5 april, 2e Paasdag, horen we in de morgendienst het paasevangelie in oudtestamentische toonaard: “Ik zal niet sterven maar leven” (Psalm 118:17a).

Voorganger in deze eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  118 : 1
PSALM  118 : 3
PSALM  118 : 7
PSALM  118 : 8 en 9
PSALM  118 : 13
PSALM  118 : 14

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 118 : 1 – 29
N.T.:  Johannes 11 : 23 – 27
Tekst: Psalm 118 : 17a

AANVANGSTEKST: Johannes 14 : 19slot
“Ik leef en u zult leven.”