Biesboschkerk 1e Paasdag 10.00u

D.V. zondag 4 april, 1e Paasdag, horen we in de morgendienst het paasevangelie vanuit Lukas 24 : 2: “Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.”

Voorganger in deze eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  118 : 7
PSALM  118 : 11
PSALM    5 : 11
PSALM   21 : 4 en 5
PSALM  105 : 2
PSALM   68 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 49 : 13 – 16
N.T.:  Lukas 24 : 1 – 9
Tekst: Lukas 24 : 2

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 15 : 20
“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.”