Biesboschkerk 1e Kerstdag 18u

D.V. eerste Kerstdag is in de avonddienst de verkondiging uit het Evangelie van Lukas.
Oud wijkpredikant ds. P.J. Droogers hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 25 : 1 (voorzang)
Stil gebed 
Votum en groet
Psalm 25 : 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 25 : 6
Gebed
Collecte
Lofzang van Maria  (Gezang 2)  : 1, 2 en 3
Schriftlezing: Lukas 2 : 8 t/m 20
Preek over Lukas 2 : 19  : “Bewaren”
Psalm 62 : 1    
Voorbeden
Avondzang (Gezang 12) : 1, 2, 4 en 7
Zegen