Dorpskerk liturgie 5 juni 09.45u

D.V. zondagmorgen, eerste Pinksterdag beluisteren we de Pinksterboodschap vanuit het evangelie van Johannes, waaruit we begin van dit jaar lazen. Tekst is hoofdstuk 16 : 14: “De Heilige Geest zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”

Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Pinksterliederen (van 9.45 – 10.00 uur)
Klik hier voor de liturgie van de te zingen liederen.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   87 : 1 en 2
PSALM   87 : 3, 4 en 5
GEBED DES HEEREN : 9
PSALM  145 : 2 en 3
PSALM  119 : 9 en 47
PSALM   89 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 37 : 9 – 10
N.T.:  Handelingen 2 : 1 – 4 en Johannes 16 : 5 – 15
Tekst: Johannes 16 : 14

AANVANGSTEKST: Hooglied 4 : 16a
“Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn hof.”