Dorpskerk liturgie 1e Kerstdag 09.45u

D.V. 1e Kerstdag ’s morgens lezen we het Kerstevangelie uit Lukas 2.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Kerstliederen. (Klik hier voor de tekst)
Na de zegen zingen we staande het ‘Ere zij God’.
Pastoraal werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 98: 2
Votum en groet
Zingen: Lofzang van Zacharias: 2, 3
Wet des HEEREN
Zingen: Psalm 40: 4
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2: 1-20
Inzameling der gaven
Zingen: Lofzang van Maria: 3, 4, 5
Prediking
Zingen: Psalm 31: 15
Gebed
Zingen: Lofzang van Maria: 6, 7
Zegen
Zingen: Ere zij God