Biesboschkerk liturgie 17 sept 10u

D.V. zondag 17 september is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het Evangelie van Matthéüs.
Dominee L.M. Jongejan uit Ede hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Het Gebed des Heeren: 3 en 9 (introïtus)
Psalm 25: 2
De Tien Geboden des Heeren: 9
Psalm 45: 1 en 2
Psalm 68: 5
Psalm 73: 14

Schriftlezing: Matthéüs 25: 1-13