KRM info

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:W. van der MoorenTel. 06-3728 4146
Secretaris:J.J. Braun Tel. 0183-503 562
Penningmeester:J.J. NieuwenhuyzenTel. 0183-504 754

Verdeling werkzaamheden

Ledenadministratie:A. van SuijlekomTel. 0183-504 727
Gebouwendienst:A. KieboomTel. 0183-503 300
Vrijwillige Bijdrage:D.C. HoogendoornTel. 0183-822 795
Kerkklanken:A.H. ScherffTel. 0183- 05 119
PersoneelszakenT.IJ.M. de VriesTel. 0183-503 804
Solidariteitskas:D.C. HoogendoornTel. 0183-822 795
Assurantiën:M.C. LeveringTel. 0183-504 089
Collectemunten:K.F. Heijstek
A.P. Kieboom
Tel. 0183-502 861
Tel. 0183-503 543
 Verkoop eerste vrijdag van de maand in de Dorpskerk
van 19.00 – 20.00 uurVerkoop via het bestelformulier op deze website
Koster-beheerder:T.A. KooijTel. 06-19926033
Hulpkosters:P.H. van Veen
J. H. Verwoert
G. Visser
W. Ippel
 
Organisten:A.S. van Hoornaar
J. van de Werken
Tel. 0183-660 690 
Tel. 0183-500 160
Hulporganisten:T. van Vuuren
M. van der Poel
J. Schouten
W. Verweij
D. Verboom
 

Adres
Postadres:
Postbus 75
4250 DB Werkendam

Bankgegevens
College van Kerkrentmeesters

Rabo rekeningnummerNL 37 RABO 0368 701 239Algemeen
SKG rekeningnummerNL 34 RABO 0373 732 392Algemeen/ collectemunten
SKG rekeningnummerNL 22 RABO 0373 732 414Solidariteitskas
SKG rekeningnummerNL 97 RABO 0373 732 422Kerkklanken
SKG rekeningnummerNL 75 RABO 0373 732 430Vrijwillige bijdrage