Verantwoording collectes / giften (wk-51)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 27 november
via  Givt: €  310,75
Collecten in de kerk: €  848,60         

Zondag 4 december 2022
via  Givt: €  553,00
Collecten in de kerk: €  1.502,12        

Zondag 11 december 2022
via  Givt: €  557,25                 
Collecten in de kerk: €  886,00   

Giften

Via de penningmeester een gift van € 5.000,00 ontvangen voor de diaconie. Via ouderling  A.J. Wemmenhove een gift van € 1.000,00 ontvangen ten behoeve van stille armoede. Via diaken Marianne Groeneveld een gift van € 20,00 en via Leny de Kraker van het PTO een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 27 november, 4 en 11 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  969,50
onderhoud gebouwen: €  921,00

Zondag 27 november, 4 en 11 december (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  912,00

Zondag 27 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: € 796,00
onderhoud gebouwen: €  789,70

Zondag 4 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  664,10
Onderhoud gebouwen: €  634,20

Zondag 11 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  704,75
Onderhoud gebouwen: €  781,00

Giften

Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 50,00

Ook hartelijk dank voor de overige via bankstortingen ontvangen giften.