Verantwoording collectes / giften (wk-51)


COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes
Zondag 3 december 2023
Via  Givt /Appostel app:  €   242,50
Collecten in de kerk: €  1.475,75                                                   

Zondag 10 december 2023
Via Gvit /Appostel app: €  313,25
Collecten in de kerk:  €  1.517,62 

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 20,00, via Leny de Kraker een gift van € 10,00 en via Wim Ippel ook een gift van € 10,00 ontvangen.
Via ouderling A. Wemmenhove een gift van € 400,00 voor de stille armoede.
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes
Zondag 3 en 10 december (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  402,25
onderhoud gebouwen:  €  372,75

Zondag 3 en 10 december (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  231,00

Zondag 3 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  728,10
onderhoud gebouwen:  €  747,62

Zondag 10 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  754,65
onderhoud gebouwen:  €  758,36

Gift:
Via ouderling J. Zandee € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.