Verantwoording collectes / giften (wk-49)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes
Zondag 19 november 2023
via  Givt /Appostel app:  €  310,50
Collecten in de kerk:  €  1.072,23                                                   

Zondag 26 november 2023
Via Gvit /Appostel app:  €  214,00
Collecten in de kerk:  € 1.041,67 

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 20,00.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes
Zondag 19 en 26 november (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  355,50
onderhoud gebouwen:  €  349,50

Zondag 19 en 26 november (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  541,00

Zondag 19 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  786,92
onderhoud gebouwen:  €  824,27

Zondag 26 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  929,39
onderhoud gebouwen:  €  913,22

Giften:
Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 50,00.
Via mevrouw M. Braal (met excuus voor vertraagde vermelding) € 50,00 t.g.v. energiekosten.
Via de heer F. Plaisier € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.