Verantwoording collectes / giften (wk-47)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes
Zondag 5 november 2023
via  Givt/Appostel app:  €  303,50
Collecten in de kerk:  €  943,20                                              
Zondag 12 november 2023
Via Gvit/Appostel app:  €  219,25
Collecten in de kerk:  €  935,25 

Gift
Via Kees Sterkenburg een gift van € 10,00 ontvangen voor de voedselbank, via Wim Ippel € 10,00 en via Leny de Kraker-Rietveld ook een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie en via ds. G. van der Neut een gift van € 40,00 ontvangen voor voedselhulp Christenen voor Israël: gaarkeukens.
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.   

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes
Zondag 5 en 12 november (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  359,25
onderhoud gebouwen:  €  671,25
Zondag 5 en 12 november (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  205,00
nagiften dankdagcollecte:  €  480,00
Zondag 5 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  908.76
onderhoud gebouwen:  €  939.41
nagiften dankdagcollecte:  €  45,00
Zondag 12 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  857,47
onderhoud gebouwen:  €  885,15
nagift dankdagcollecte:  € 10,00
Verjaardagsfonds (extra busleging):  € 159,18

Giften:
Via mevrouw M. Braal € 20,00 t.g.v. energiekosten.
Via ouderling C. Sterkenburg € 10,00 en € 30,00.
Via koster T. Kooij € 24,00 Kerkklanken en € 10,00 Vrijwillige bijdrage 2023.
Via ouderling-kerkrentmeester H. Nieuwenhuyzen € 80,00 Vrijwillige bijdrage 2023.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.