Verantwoording collectes / giften (wk-44)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 16 oktober 2022
via  Givt: €  413,00
Collecten in de kerk: €  747,02                   

Zondag 23 oktober 2022
via  Givt: €  455,50
Collecten in de kerk: €  550,82

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 20,00, via C. Hoogendoorn een gift van € 10,00 en via de penningmeester een gift van € 200,00. 
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken van een gift de datum vermelden van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 16 en 23 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  621,50
onderhoud gebouwen: €  552,50

Zondag 16 en 23 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  254,00

Zondag 16 oktober )collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  756,16
onderhoud gebouwen: €  769,06
nagift bestemmingscollecte: € 15,00

Zondag 23 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  745,35
onderhoud gebouwen: €  678,61

Verjaardagsfonds
De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deur zijn geweest, zijn weer geteld.
De opbrengst van de afgelopen periode was € 2.254,25
Alle gevers hartelijk dank!
Eveneens een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Overig
Ook hartelijk dank voor de ontvangen kortingen en voor de overige giften via bankstortingen.