Verantwoording collectes / giften (wk-43)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 8 oktober 2023
via  Givt:   €   281,50
Collecten in de kerk:  €  1.030,47                                             

Zondag 15 oktober 2023
Via Gvit:  €   275,50
Collecten in de kerk:  €  1.019,86

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 8 oktober (collecteren via Givt, bankstortingen en collecteren tijdens de diensten)
– bestemmingscollecte (energiebesparende maatregelen):  €  3.932,06

Zondag 15 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €   201,50
onderhoud gebouwen:  €   202,50

Zondag 15 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €   100,00

Zondag 15 oktober (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   958,75
onderhoud gebouwen:   €   964,60

Verjaardagsfonds: €  2.190,87

De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deur zijn geweest, zijn weer geteld. Alle gevers hartelijk dank. En een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Giften:
Wijk-2: Via ds. Van den Berg € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.