Verantwoording collectes / giften (wk-41)

COLLEGE VAN DIAKENEN
verantwoording collectes:

Zondag 24 september 2023
via  Givt:  €  223,25 
Collecten in de kerk:  €  957,45                                            

Zondag 1 oktober 2023
Via Gvit:  €  165,00
Collecten in de kerk:  € 1.000,90

Gift
Via Wim Ippel twee keer een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
verantwoording collectes:

Zondag 24 september en 1 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €  336,75
onderhoud gebouwen:  €  307,25

Zondag 24 september en 1 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  436,00

Zondag 24 september (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  849,37
onderhoud gebouwen:  €  858,30

Zondag 1 oktober (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  830,42
onderhoud gebouwen:    € 922,50

Giften:
Wijk-1: via de heer W. Ippel: € 15,00.
Wijk-2: via ds. Van den Berg: € 10,00 en € 20,00; via ouderling G. Westerlaken: € 50,00.