Verantwoording Collectes / Giften (wk-40)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes diaconie

Zondag 18 september 2022
via  Givt: €  507,00
Collecten in de kerk: €  602,85                

Zondag 25 september 2022
via  Givt: €  672,50             
Collecten in de kerk: €  879,95 

Gift

Via Wil Verlee van het PTO wijk 1 een gift van € 10,00 ontvangen en via ds. G.R.G. van der Neut een gift  van € 12,50 ontvangen. Hartelijk dank! 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 18 en 25 september (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  703,50
onderhoud gebouwen: €  667,00

Zondag 18 en 25 september (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  422,00

Zondag 18 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  602,40
onderhoud gebouwen: €  563,45

gift als dank trouwdag Van der Poel-Klip: €  50,00

Zondag 25 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  512,85
onderhoud gebouwen: €  499,01

Giften

Via ds. Van den Berg € 60,00 en € 10,00.
Via ds. Van der Neut € 100,00 en € 12,00 instandhouding eredienst en € 12,00 Onderhoud Gebouwen.
Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.