Verantwoording Collectes / Giften (wk-38)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 4 september 2022
via  Givt: €  645,00
Collecten in de kerk: €  759,30                

Zondag 11 september 2022
via  Givt: €  875,00
Collecten in de kerk: € 1.452,42

Gift
Ontvangen een anonieme gift van € 500,00, speciaal bestemd voor aan armoedebestrijding in gezinnen van onze gemeente door inflatie en hoge energiekosten.  Hartelijk dank!   

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Vrijdag 2 september
(huwelijk Hovestadt-Heemskerk): € 118,70

Zondag 4 en 11 september (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  616,25
onderhoud gebouwen: €  594.75

Zondag 4 en 11 september (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  758,00

Zondag 4 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  602,40
onderhoud gebouwen: €  563,45
gift als dank trouwdag Van der Poel-Klip: € 50,00

Zondag 11 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  512,85
onderhoud gebouwen: €  499,01

Contant
Ds. Lam € 10,00; € 20,00 en € 20,00
Ds. Van den Berg € 20,00 en € 10,00
Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.