Verantwoording collectes / giften (wk-37)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 27 augustus 2023
Via  Givt:  €  311,50
Collecten in de kerk:  €  906,58                                         

Zondag 3 september 2023
Via Gvit:  €  258,75
Collecten in de kerk:  €  887,60  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Zondag 27 augustus en 3 september (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €   432,75
onderhoud gebouwen:  €  424,25

Zondag 27 augustus en 3 september (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  1.166,00

Zondag 27 augustus (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  859,70
onderhoud gebouwen:  €  850,40

Donderdag 31 augustus
huwelijk E. Westerlaken – N. Visser:  €  354,25
huwelijk H.J. van Ooijen – J. van der Elst:  €  223,15

Zondag 3 september (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  863,35
onderhoud gebouwen:  €  869,49

Giften:
Via ds. Van den Berg: € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.