Verantwoording Collectes / Giften (wk-36)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 21 augustus 2022
via  Givt: €  424,25
Collecten in de kerk: €  778,05                

Zondag 28 augustus  2022
via  Givt: €  446,00
Collecten in de kerk: €  820,15   

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 21 en 28 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €   709,75
onderhoud gebouwen: €   669,75

Zondag 21 en 28 augustus (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  500,00

Zondag 21 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  692,69
onderhoud gebouwen: €  642,49

Zondag 28 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  771,35
onderhoud gebouwen: €  680,05

Gift
Via ds. H.J. Lam een gift van € 100,00 ontvangen voor de GZB.

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.