Verantwoording collectes / giften (wk-32)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:
Zondag 16 juli 2023
via  Givt:  €   295,50
Collecten in de kerk:  €  742,55           

Zondag 23 juli 2023
via  Givt: €  301,20
Collecten in de kerk: €  689,65                                     

Zondag 30 juli 2023
Collecten in de kerk:  €  632,25

Gift
Wijk-1: via Wil Verlee van het PTO een gift van € 40,00 ontvangen ter ondersteuning van gezinnen die het financieel zwaar hebben.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:
Zondag 16 en 23 juli (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst :  €  494,75
onderhoud gebouwen:  €  456,25

Zondag 16 en 23 juli (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  399,00

Zondag 16 juli (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  877,80
onderhoud gebouwen:  €  698,40

Zondag 23 juli (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding erediens :  €  782,61
onderhoud gebouwen:  €  672,91

Giften:
Wijk-2: via ouderling G. de Jong € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.