Verantwoording Collectes / Giften (wk-31)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 10 juli 2022
via  Givt: €  339,00
Collecten in de kerk: €  642,70              

Zondag 17 juli  2022
via  Givt: €  373,50
Collecten in de kerk: €  580,29  

Zondag 24 juli 2022
via  Givt: €  420,50
Collecten in de kerk: €  479,10

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Verantwoording collectes:

Zondag 10, 17 en 24 juli (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  914.50
onderhoud gebouwen: €  835,00

Zondag 10, 17 en 24 juli (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  984,00

Zondag 10 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  599,55
onderhoud gebouwen: €  558,90

Zondag 17 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  469,35
onderhoud gebouwen: €  432.78

Zondag 24 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  436,75
onderhoud gebouwen: €  414,75

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg € 50,00
Via ds. Lam € 100,00 en € 50,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen (o.a. € 50,00 t.g.v. verjaardagsfonds)