Verantwoording collectes / giften (wk-29)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 2 juli 2023
via  Givt:  €  266,50
Collecten in de kerk:   €  911,70             

Zondag 9 juli 2023
via  Givt:   €  284,00
Collecten in de kerk:  €  736,30                                    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Zondag 2 en 9 juli (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €   449,00
onderhoud gebouwen: €   445,00

Zondag 2 en 9 juli (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €   66,00

Zondag 2 juli (collectezakken tijdens diensten)
instandhouding eredienst: €   769,65
onderhoud gebouwen: €   787,95

Zondag 9 juli (collectezakken tijdens diensten)
instandhouding eredienst: €   671,30
onderhoud gebouwen: €   712,70

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.