Verantwoording collectes / giften (wk-28)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  23 juni 2024
Collecten in de kerk:  €  1.007,25
via  Appostel app:  €  176,50
via Donkey Mobile:  €  10,00

Zondag  30 juni  2024
Collecten in de kerk:  €   962,53 
via  Appostel app:  €  215,50
via Donkey Mobile:  €  11,00

Giften
Van dankbaar jarig lid van onze gemeente een gift van € 83,33.
Van de bijbelstudiegroep Artios een gift van € 230,00.
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 23 en 30 juni (collecteren via Appostel)|
instandhouding eredienst:  €  351,60
onderhoud gebouwen:  €  322,00

Zondag 23 en 30 juni (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  676,00

Zondag 23 mei en 30 juni (via Donkey Mobile)
instandhouding eredienst: €  9,00
onderhoud gebouwen:  €  9,00

Zondag 23 juni (collectezakken voor, tijdens en/of na de diensten)
instandhouding eredienst:  €  936,25
onderhoud gebouwen:  €  941,52

Zondag 30 juni (collectezakken voor, tijdens en/of na de diensten)
instandhouding eredienst:  €  867,21
onderhoud gebouwen:  €  843,71

Giften
Via ouderling-kerkrentmeester H. Nieuwenhuyzen € 10,00 t.g.v. solidariteitskas. En € 300,00
gift van anonieme jarige CvK-deel               €     166,67
catechisatie busjes                                         €     149,30

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen (en in natura).