Verantwoording Collectes / Giften (wk-26)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 12 juni 2022
via  Givt: €  640,33      
Collecten in de kerk: €  691,18            

Zondag 19 juni 2022
via  Givt: €  631,33       
Collecten in de kerk: €  1.223,62

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 12 juni en 19 juni (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  772,17
onderhoud gebouwen: €  569,67

Zondag 12 en 19 juni (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  105,00

Zondag 12 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  635,60
onderhoud gebouwen: €  558,75

Zondag 19 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  416,70
onderhoud gebouwen: €  386,35

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg € 25,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!