Verantwoording collectes / giften (wk-25)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Donderdag 4 juni 2023
via  Givt:  €   289,50
Collecten in de kerk:  €   888,85       

Zondag 11 juni 2023
via  Givt:   €   306,75
Collecten in de kerk:   €  1.776,65                                

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Vrijdag 2 juni
Huwelijk Kuup-Paans:  €   574,10

Zondag 4 en 11 juni (collecteren via Givt) 
instandhouding eredienst:  €   438,25
onderhoud gebouwen:  €   411,75

Zondag 4 en 11 juni (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  135,00

Zondag 4 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   846,45
onderhoud gebouwen:  €   832,85

Zondag 11 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   789,20
onderhoud gebouwen:  €   813,05

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.