Verantwoording collectes / giften (wk-27)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 18 juni 2023
via  Givt: €  222,00
Collecten in de kerk: €  837,65          

Zondag 25 juni 2023
via  Givt: €  295,50
Collecten in de kerk: € 891,35

Giften:
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 10,00 en van € 50,00 ontvangen en via ds. Guido van der Neut een gift van € 20,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank! 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Zondag 18 en 25 juni (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  390,00
onderhoud gebouwen: €  360,00

Zondag 18 en 25 juni (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  527,00

Donderdag 22 juni
Huwelijksdienst Nieuwkoop – Nobel: €  134,00

Zondag 18 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  834,20
onderhoud gebouwen: €  735,25

Zondag 25 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  908,35
onderhoud gebouwen: €  888,55

Giften:
Wijk-1: via ouderling C. Sterkenburg: € 40,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen o.a. verjaardagsfonds: € 10,00.