Verantwoording Collectes / Giften (wk-24)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Donderdag 26 mei 2022
via  Givt: €   187,00
Collecten in de kerk: €   283,82            

Zondag 29 mei 2022
via  Givt: €   544,00      
Collecten in de kerk: €   696,65            

Zondag 5 juni 2022
via  Givt: €   620,00
Collecten in de kerk: €   264,87          

Maandag 6 juni 2022
via  Givt: €     67,33        
Collecten in de kerk: €   135,20 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag, zondag 29 mei, zondag 5 en maandag 6 juni (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €     934,41
onderhoud gebouwen: €     831,88

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag, zondag 29 mei, zondag 5 en maandag 6 juni (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €     831,00

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     228,50
onderhoud gebouwen: €     214,15

Zondag 29 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     593,49
onderhoud gebouwen: €     584,30

Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     689,46
onderhoud gebouwen: €     614,30

Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     103,65
onderhoud gebouwen: €     103,95

Giften (contant)
Via ouderling D. Verboom € 40,00
Via ds. Van der Neut € 10,00
Via ds. Van den Berg € 10,00
Via ds. Lam € 40,00; € 100,00; € 20,00 en € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!