Verantwoording collectes / giften (wk-24)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  26 mei 2024
Collecten in de kerk:   €   959,17
via  Appostel app:   €   210,50                         

Zondag  2 juni 2024
Collecten in de kerk:   €  1.086,37
via  Appostel app:   €   302,00                        
via Donkey Mobile:   €   46,66       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 26 mei en 2 juni (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:    €   477,00
onderhoud gebouwen:   €   437,50

Zondag 26 mei en 2 juni (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:    €   217,00

Zondag 26 mei en 2 juni (via Donkey Mobile)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €   93,32

Zondag 26 mei (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   828,55
onderhoud gebouwen:   €   863,87

Zondag 2 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   884,40
onderhoud gebouwen:  €  886,58

Giften

Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 50,00 (onderhoud Biesboschkerk).
Via C. Sterkenburg (P-team ouderen) € 20,00.
Via ouderling-kerkrentmeester H. Nieuwenhuyzen € 5,00 collectemunten.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.