Verantwoording collectes / giften (wk-23)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Donderdag 18 mei 2023
via  Givt:  €  205,50
Collecten in de kerk:  €  282,35       

Zondag 21 mei 2023
via  Givt: €  301,00
Collecten in de kerk:   €  869,50

Zondag 28 mei 2023
via  Givt:  €  1.332,00
Collecten in de kerk:   €  2.020,35

Maandag 29 mei 2023
via  Givt:  €   69,00
Collecten in de kerk:  €  159,55

Giften

Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 15,00 en via Wim Ippel ook een gift van € 15,00  ontvangen. Hartelijke dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag), zondag 21 mei, zondag 28 mei (Eerste Pinksterdag) en maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €   636,00
onderhoud gebouwen:  €   589,50

Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag), zondag 21mei, zondag 28 mei (Eerste Pinksterdag) en maandag29 mei (Tweede Pinksterdag) (collectes via bankstortingen)

instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  476,00

Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   366,85
onderhoud gebouwen: €  366,30

Zondag 21 mei (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   809,41
onderhoud gebouwen:  €   813,55
collectebusje catechisatie (inclusief enveloppen via ouderling D. Verboom):  €   297,25

Zondag 28 mei (Eerste Pinksterdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   861,67
onderhoud gebouwen:  €  818,95

Maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   155,55
onderhoud gebouwen:  €   149,40
collectebusje catechisatie:  €   20,00

Giften

Via ds. Van den Berg € 20,00, € 50,00 en € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.