Verantwoording collectes / giften (wk-20)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  21 april 2024
Collecten in de kerk:  €   965,55

Zondag  28 april 2024
Collecten in de kerk:  €  1.046,55  

Zondag  5 mei 2024
Collecten in de kerk:  €  1.256,35      

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 21 en 28 april (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  350,00
onderhoud gebouwen:  €  329,00

Zondag 21 en 28 april (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €  527,00

Zondag 21 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  935,85
onderhoud gebouwen:  €  930,45

Vrijdag 26 april
huwelijk Van den Heuvel – Bos:  €  249,70

Zondag 28 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  947,53
onderhoud gebouwen:  €  886,42

Zondag 5 mei (bestemmingscollecte)
via Apposte:  €  762,00
bankstortingen:  €  1.780,00
uitgangscollecte:  €  3.411,80

Verjaardagsfonds (na-telling):  €  230,80

Giften
Via ds. Van den Berg € 5,00, € 10,00, € 20,00, € 20,00, € 50,00. En € 50,00 bestemd voor de collecte.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 20,00 en € 100,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.