Verantwoording collectes / giften (wk-19)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 16 april 2023
via  Givt:  €  276,50
Collecten in de kerk:  €  830,52   

Zondag 23 april 2023
via  Givt:  €  301,00
Collecten in de kerk: €  946,26   

Zondag 30 april 2023
via  Givt: €  442,00
Collecten in de kerk:  €  815,65    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes: 

Zondag 16, 23 en 30 april (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €   840,50
onderhoud gebouwen:  €   780,50

Zondag 16, 23 en 30 april (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   597,00

Zondag 16 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   787,45
onderhoud gebouwen:  €   818,50

Zondag 23 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  836,15
onderhoud gebouwen:  €  906,41

Zondag 30 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  771,32
onderhoud gebouwen:  €  737,45

Giften

Via ds. Van den Berg € 50,00 (onder vermelding van ‘kerkgeld’), € 10,00 ten gunste van gebouwen. Tevens tijdens andere bezoeken € 10,00, € 30,00, € 20,00, € 40,00, € 20,00 en € 20,00.
Via ouderling G. Westerlaken € 50,00.

Verjaardagsfonds

De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deuren zijn geweest, zijn weer geteld. De opbrengst van de afgelopen periode was € 2.293,27. Alle gevers hartelijk dank. En een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.