Verantwoording collectes / giften (wk-15)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  24 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   1.123,03
via  Appostel app :      €   242,00                   

Donderdag, 24 maart 2024
Collecte in de kerk:    €   180,80
via  Appostel app :      €   173,25                  

Vrijdag, 29 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   358,40     
via  Appostel app:       €   173,25

Zondag  31 maart 2024
Collecten in de kerk :  €   1.011,55
via  Appostel app:       €    270,00                   

Maandag, 1 april 2024
Collecte in de kerk:     €   370,56
via  Appostel app :      €     62,50                                    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 24 maart, Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart, zondag 31 maart (Eerste Paasdag) en maandag 1 april (Tweede Paasdag) (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst :    €   596,00
onderhoud gebouwen:          €   567,00

Zondag 24 maart, Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart, zondag 31 maart (Eerste Paasdag) en maandag 1 april (Tweede Paasdag) (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:    €   686,00
nagiften bidstond :    €  425,00

Zondag 24 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   978,57
onderhoud gebouwen:        €   975,77

Witte Donderdag 28 maart en Goede Vrijdag 29 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   354,45
|onderhoud gebouwen:       €   367,45

Zondag 31 maart (Eerste Paasdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   966,65
onderhoud gebouwen:        €   943,46

Maandag 1 april (Tweede Paasdag) (collectezakken tijdens de dienst)
instandhouding eredienst:   €   176,75
onderhoud gebouwen:        €   193,81

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00.
Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.