Verantwoording collectes / giften (wk-14)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 19 maart 2023
via  Givt: €  340,75
Collecten in de kerk: €  1.141,77                     

Zondag 26 maart 2023
via  Givt: €  336,00
Collecten in de kerk: €  945,72  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 19 en 26 maart (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  508,25
onderhoud gebouwen: €  481,25

Zondag 19 en 26 maart (collecte via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  767,00

Zondag 19 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  833,06
onderhoud gebouwen: €  888,54

Zondag 26 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  835,90
onderhoud gebouwen: €  870,10
bidstondcollecte: €  30,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.