Verantwoording collectes / giften (wk-13)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  10 maart 2024
Collecten in de kerk:  €  1.154,82
via  Appostel app:  €   248,50                 

Woensdag 13 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   582,90
via  Appostel app:   €   112,25                  

Zondag 17 maart 2024
Collecten in de kerk:  €  850,20
via  Appostel app:  €  485,00

Gift:
Via Kees Sterkenburg van het PTO is een gift van € 50,00 ontvangen voor de diaconie.
Hartelijk dank!                  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 10 en 17 maart (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  568,00
onderhoud gebouwen:   €  250,00

Zondag 10 en 17 maart (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €  172,00

Zondag 10 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €  1.015,31
onderhoud gebouwen:   €  1.207,37
biddagcollecte (in envelop):   €   20,00

Biddagcollectes op zondag 10 (wijk 1) en op woensdag 13 maart (wijk 2)
plus Appostel en bankstortingen:   €  7.647,20

Zondag 17 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  832,15
onderhoud gebouwen:  €  827,85
biddagcollecte:  €  240,00

Giften:
Via ds. Van den Berg € 60,00, € 20,00 en € 10,00.
Via diaken L.J. Visser € 120,00 t.g.v. biddagcollecte.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.