Verantwoording collectes / giften (wk-12)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 5 maart 2023
via  Givt: € 479,00
Collecten in de kerk: €  774,13                  

Woensdag 8 maart 2023
via  Givt: €  683,00
Collecten in de kerk: €  996,10  

Zondag 12 maart 2023|
via  Givt: €  421,00
Collecten in de kerk: € 1.053,16  

Voedselbankactie

De opbrengst van de collectebussen voor de Voedselbank in de hal van de kerken op biddag voor gewas en arbeid bedroeg het mooie bedrag van € 667,00. Na de diensten waren er 18 volle kratten met voedsel ingezameld. De kratten werden de volgende dag naar de Voedselbank gebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:
Zondag 5 en 12 maart (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  991,50
onderhoud gebouwen: €  508,50

Zondag 5 en 12 maart (collecte via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  435,00

Zondag 5 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  647,10
onderhoud gebouwen: €  678,95
bidstondcollecte: €  50,00

Woensdag 8 maart biddag (collectes tijdens de dienst)
instandhouding eredienst: €  431,20
bidstondcollecte : €  1.859,49
via Givt: €  1.705,75
via bankstortingen: €  1.335,00

Zondag 12 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  904,42
onderhoud gebouwen: €  954,47
bidstondcollecte: €  95,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00 (ten gunste van bidstond) en € 40,00.
Via ouderling D. Verboom € 20,00 ten gunste van onderhoud Biesboschkerk.
Via H. Nieuwenhuyzen € 100,00 ten gunste van bidstondcollecte.
Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.