Verantwoording collectes / giften (wk-11)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 25 februari 2024
via  Appostel app:  €   248,50
Collecten in de kerk:  €  1.090,93                                                             

Zondag 3 maart 2024
Via Appostel app:  €  238,00
Collecten in de kerk:  €  1.054,56       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 25 februari en 3 maart (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  358,50
onderhoud gebouwen:  €  330,00

Zondag 25 februari en 3 maart (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  396,00

Zondag 25 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  944,95
onderhoud gebouwen:  €  930,20

Zondag 3 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  997,64
onderhoud gebouwen:  €  971,50

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00.
Via ouderling-kerkrentmeester J.J. Nieuwenhuyzen € 20,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 20,00.
Via pastoraal ouderling J.O. de Smit € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.