Verantwoording collectes / giften (wk-10)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 19 februari 2023
via  Givt: €  864,25
Collecten in de kerk: €   2.173,24                 

Zondag 26 februari 2023
via  Givt: €  1.275,00
Collecten in de kerk: €  2.847,04

Gift
Via Alie Verdonk van het PTO een gift van € 10,00 en een gift van € 20,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 19 en 26 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  471,75
onderhoud gebouwen: €  465,25

Zondag 19 en 26 februari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  474,00

Zondag 19 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: €  668,35
onderhoud gebouwen: €  655,15

Zondag 26 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: €  900,25
onderhoud gebouwen: €  862,67

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00 en € 20,00

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.