Verantwoording collectes / giften (wk-08)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 5 februari 2023
via  Givt: €  381,25
Collecten in de kerk: €  974,99                

Zondag 12 februari 2023
via  Givt: €  389,25
Collecten in de kerk: €  778,60

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 5 en 12 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  543,50
onderhoud gebouwen: €  507,50

Zondag 5 en 12 februari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  136,00

Zondag 5 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: € 1.005,07
onderhoud gebouwen: €  746,05

Zondag 12 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: €  920,86
onderhoud gebouwen: €  917,25

Giften

Via ds. Van den Berg € 10,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 500,00 voor onderhoud gebouwen van de gemeente.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.