Verantwoording collectes / giften (wk-06)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 22 januari 2023
via  Givt: €   278,50
Collecte in de kerk: €   812,92               

Zondag 29  januari 2023
via  Givt: €   391,25
Collecte in de kerk: €   905,30 

Giften

Via Wim Ippel een gift van € 20,00 en via ds. G. van der Neut een gift van € 120,00 ontvangen  voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag22 en 29 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  529,25
onderhoud gebouwen: €  545,75

Zondag 22 en 29 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  647,50

Zondag 22 januari (collectes tijdens en na de dienst)
instandhouding erediensten: €  913,75
onderhoud gebouwen: €  870,40

Zondag 29 januari (collectes tijdens en na de dienst)
instandhouding erediensten: €  920,86
onderhoud gebouwen: €  917,25

Giften

Via de heer K.F. Heijstek € 100,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.