Verantwoording collectes / giften (wk-06)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 21 januari 2024
via  Appostel app:  €   250,00
Collecten in de kerk:  €   917,29                                                       

Zondag 28 januari 2024
Via Appostel app:  €   231,50
Collecten in de kerk:  €   831,20

Gift
Via Wim Ippel van het PTO een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!
Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Diverse zondagen collectemunten gezamenlijke diensten wijk 1 met Gereformeerde Kerk:   €  176,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:   €   381,50
onderhoud gebouwen:   €   367,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   289,00

Zondag 21 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €   833,65
onderhoud gebouwen:  €   849,50

Zondag 28 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   796,05
onderhoud gebouwen:  €   729,95

Giften
Via ouderenpastoraat: € 15,00.
Via ouderling: K. van Eekelen € 20,00.
Via ds. Van der Neut: € 20,00 t.g.v. groenvoorziening Biesboschkerk.
Via ds. Van den Berg: € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen!