Verantwoording collectes / giften (wk-02)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 18 december 2022
via  Givt: €    380,75
Collecten in de kerk: €    761,21             

Zondag 25  december 2022
via  Givt: €     641,50
Collecten in de kerk: €  1.183,32  

Zaterdag 31 december 2022
via  Givt: €    183,50
Collecten in de kerk: €    326,90

Zondag, 1 januari 2023
via  Givt: €    401,73
Collecten in de kerk: €    652,08

Giften

Via Johan Maaskant  een gift van € 20,00 ontvangen voor de Stichting Hulp Medechristenen. Tijdens het rondbrengen van de kerstgroet heeft Judith van Ekris twee giften van € 10,00 ontvangen en ook Els Rousse heeft bij het rondbrengen twee giften van € 10,00 ontvangen voor diaconie. Via Adriaan Blokland een gift van € 20,00 ontvangen en via ds. G. van der Neut nog een gift van € 250,00 ontvangen voor de diaconie.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.
Alle gevers hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 18, 25, 26 december en 1 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten : €    865,25
onderhoud gebouwen: €    872,75

Zondag 18, 25, 26 december en 1 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.051,00

Zondag 18 december
instandhouding erediensten: €     612,85
onderhoud gebouwen: €     647,15

Zondag 25 december; eerste kerstdag
instandhouding erediensten: €     969,42
onderhoud gebouwen: €  1.011,52

Zaterdag 31 december; oudjaar
instandhouding erediensten: €     237,60
onderhoud gebouwen: €     332,75

Zondag 1 januari; nieuwjaar
instandhouding erediensten: €     635,20
onderhoud gebouwen: €     602,40

Giften

Via diaken M. Damen € 10,-

Ook hartelijk dank voor de overige via bankstortingen ontvangen giften.