Verantwoording collectes / giften (wk-02)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 17 december 2023
via  Givt /Appostel app:  €  242,00
Collecten in de kerk:  €  944,35                                                     

Zondag 24 december 2023
Via Gvit /Appostel app:  €  664,50
Collecten in de kerk:  €  966,65    

Maandag, 25 december 2023
Via Gvit /Appostel app:  €  309,50
Collecten in de kerk:  € 1.170,65  

Zondag 31 december 2023
via  Givt /Appostel app:  €  375,00
Collecten in de kerk:  €  1.160,22                                                      

Maandag, 1 januari 2024 
Via Gvit / Appostel app:  €  126,50
Collecten in de kerk:  €  366,95

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 17, 24 en 31 december, 25 december eerste kerstdag en nieuwjaar 1 januari (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  1.103,50
onderhoud gebouwen:  €  1.301,50

Zondag 17, 24 en 31 december, 25 december eerste kerstdag en nieuwjaar 1 januari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  2.017,00

Zondag 17 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  948,71
onderhoud gebouwen:  €  870,75

Zondag 24 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  916,00
onderhoud gebouwen: €  882,40

Maandag 25 december eerste kerstdag (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  1.099,75
onderhoud gebouwen:  €  1.042,67

Zondag 31 december oudjaar (collectezakken ijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  917,95
onderhoud gebouwen:   €  944,66

Maandag 1 januari nieuwjaar (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  259,55
onderhoud gebouwen:  €  314,85

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00, € 20,00 en € 30,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 20,00.
Via ds. Van der Neut € 50,00 t.g.v. ‘verwarming’.
Via envelop brievenbus Dorpskerk € 50,00 t.g.v. onderhoud gebouwen.
Via ouderling G. Westerlaken € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.